The Kids Gullplate
Fra venstre: Dag,Arild,Torstein,Ragnar og dir. i Sony: Rune Hagberg.